بازار عباس قلی خان مشهد

این بازار با قدمتی بسیار زیاد قسمت از بازار بزگ مشهد است که به دلیل گسترش حرم بخش عمده ایی از آن تخریب شد و لی این بخش به همراه فرش‌ فروشان و بازار سرشور باقی مانده است،این باز در اصل بخش برای تجارت برای بازارهای خارجی می باشد زیر اجناس این بازار شامل وسایل برقی خارجی می باشد،البته شاید در میان حجره ها هنوز کسبه قدیم در حال فروش صنایع دستی ایرانی و یا زعفران و نبات باشند ولی در کل این بازار را چینی ها در دست گرفته اند 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید